Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki - (523/1999) 10 § ja 24 § - 4.7.2017

GDPR - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 - 27.4.2016

 

1. REKISTERIN PITÄJÄ JA HENKILÖTIEDON KÄSITTELIJÄ

Nimi: Illusia Photography  (2878923-4)

Osoite: Taidemaalarinkatu 14 A 12, 00430 Helsinki

Muut yhteystiedot: info@illusiaphotography.com

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Nimi: Iida Salenius

Osoite: Taidemaalarinkatu 14 A 12, 00430 Helsinki

Muut yhteystiedot: info@illusiaphotography.com

3. REKISTERIN NIMI

Illusia Photographyn asiakastietokanta

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakastietokannan tarkoitus on kerätä ja hallita asiakkaiden tietoja. Tietoja hyödynnetään vain asiakassuhteen kahdenkeskiseen viestintään. Henkilötietolaki (523/1999) 8 §

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Yhteydenottolomakkeen tiedot: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja asiakkaan viesti. 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastietokannan tiedot antaa asiakas täyttäessään yhteydenottolomakkeen tai tietoisesti antaessaan muut tiedot. Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen ja sopimuksen tuottamiseksi. 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakastietoja käsittelee vain Illusia Photography. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan erillistä lupaa.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Käytän mahdollisesti henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, ensisijaisesti Yhdysvalloista. Varmistamme tiedonsiirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttämäni järjestelmät ovat Privacy Shield -ohjelman mukaisesti sertifioituja. 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A) Manuaalinen aineisto

Tietoja ei lähtökohtaisesti käsitellä manuaalisesti. Mikäli tiedot tulostetaan, käsitellään niitä huolellisesti ja hävitetään käytön jälkeen.

B) IT:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot kerätään tietokantaan, joka on suojattu palomuureilla, ssl-suojauksella ja tietojen käsittelyn varmenteilla. Asiakastietokannan käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja korkean tason henkilökohtaista salasanaa ja on vain yhden henkilön käytössä. Tietokannan suojauksessa käytetään korkeita laatuvaatimuksia.

10. TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella, joka on lähettänyt tietonsa yhteydenottolomakkeella tai ollut yhteydessä Illusia Photographyyn, on oikeus tarkistaa omat tietonsa.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella, joka on lähettänyt tietonsa yhteydenottolomakkeella tai ollut yhteydessä Illusia Photographyyn, on oikeus vaatia omien virheellisten tietojen korjaamista. 

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröity saa siirtää omat antamansa tietonsa muihin rekistereihin. Tämä ei koske jalostettua tai yhteistyön aikana luotua tietoa rekisteröidystä.   

Rekisteröidyllä on aina oikeus vaatia tietojensa poistoa asiakastietokannasta ja tulla unohdetuksi.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että en ole käsitellyt henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

Tietopyynnöt tulee osoittaa sähköpostitse osoitteeseen: illusiaphotography@outlook.com

Voin pyytää henkilötietojen varmistamista ja tietopyynnön tarkentamista.

Pyydetyt tiedot toimitetaan 4 viikon sisään pyynnöstä. 

13. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS

Säilytän asiakkaan henkilötiedot yhteistyön ajan ja enintään yhden vuoden sen jälkeen. Tämän jälkeen poistamme tiedot järjestelmistäni.

14. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Pyrin jatkuvasti kehittämään palvelujani ja siksi pidätän oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.